Share on facebook
Megosztás

Elterelés – Tájékoztatás a Megelőző-Felvilágosító Szolgáltatásról

Mi az Elterelés?


A törvény szerint, ha valaki csak kisebb súlyú, fogyasztói típusú drogos bűncselekményt követ el és részt vesz egy
legalább hat hónapos folyamatos „drog-kezelésen”, akkor nem fogják megbüntetni (ezt nevezik elterelésnek).
A büntetőeljárást azonban ezekben az esetekben is megindítják, de amikor a gyanúsított okirattal igazolja a hat hónapo
kezelés befejezését, akkor az ügyét meg kell szüntetni. Az elterelést kábítószer-függők esetében drogfüggőséget
gyógyító kezelésen, alkalmi droghasználók esetében kábítószer-használatot kezelő egyéb ellátáson, vagy felvilágosítómegelőző szolgáltatáson való részvétellel kell teljesíteni.

Elterelés – Mikortól lehet elkezdeni?


Nyomozás felfüggesztése, vádemelés elhalasztása, illetve bírósági eljárás felfüggesztése esetén, valamint előzetes
állapotfelmérés után lehet megkezdeni a megelőző-felvilágosító (elterelés) szolgáltatást.

Az előzetes állapotfelmérés célja:


Az addikció súlyosságának megállapítása, melyet az előzetes állapotfelmérést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató pszichiátere, addiktológus
szakorvosa vagy klinikai szakpszichológusa (a továbbiakban együtt: előzetes állapotfelmérést végző intézmény)
végzi.

Milyen iratokra, van szükség, az elterelés szolgáltatás megkezdéséhez:

 1. az eljáró nyomozó hatóság által kiadott tanúsítványra, vagy az ügyészi vádelhalasztó határozatra, vagy a
  bíróság eljárást felfüggesztő határozatra,
 2. személyazonosságot igazoló okiratokra,
 3. az előzetes állapotfelmérés eredményéről szóló írásos tájékoztatóra, amelyet az állapotfelmérést végző
  intézmény ad ki. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, az érintett személyre vonatkozó diagnózist, a
  szolgáltatás indokolt formáját, illetve a szolgáltatást nyújtó intézményeket.

A szolgáltatás időtartama:

A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, 6 hónapig tartó, 24 órás időintervallumban történik.

A megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) teljesítésének igazolása, az intézmény és az ellátást
igénybe vevő kötelezettségei:

 1. A szolgáltatásban résztvevő, illetve azt teljesítő személy részére igazolást az az intézmény állítja ki, amelynél
  a meghatározott időtartam lejárt.
  3
 2. A szolgáltatást végző intézmény akkor is kiállítja az igazolást, ha az érintett személy a
  szolgáltatás igénybevételét az eljárás felfüggesztését vagy a vádemelés elhalasztását
  megelőzően kezdte meg.
 3. A szolgáltatást nyújtó intézmény az érintett személy, szolgáltatáson való részvételéről
  igazolást állít ki öt eredeti példányban, amely közokiratnak minősül. Az igazolás egy
  eredeti példánya az egészségügyi dokumentáció része. Az érintett személy az igazolás négy példányát kapja
  kézhez.
 4. Az érintett személy az igazolás egy példányát benyújtja a büntetőügyben eljáró bírósághoz, ügyészhez,
  illetve nyomozó hatósághoz, továbbá – ha pártfogó felügyelet alatt áll – az illetékes területi igazságügyi
  hivatal pártfogó felügyelői szolgálatához.
 5. A szolgáltatás befejezéséről a szolgáltatást nyújtó intézmény közvetlenül is értesíti a büntetőügyben eljáró
  bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot, továbbá – ha az érintett személy pártfogó felügyelet alatt áll – az illetékes területi igazságügyi hivatal pártfogó felügyelői szolgálatát.
Elterelés

További információért, hívjon bizalommal! Józsa Péter – Elterelés – 0630/6788598

Ügyfeleim véleménye:

https://addiktologiaitanacsado.hu/ugyfeleim-velemenye/

https://www.facebook.com/addiktologiaitanacsado

Share on facebook
Megosztás